โรคหลอดเลือดสมอง โรคใกล้ตัวที่เราควรศึกษาไว้

0 Comments
โรคหลอดเลือดสมองตีบ

ปัจจุบันคนไทยเรานั้นเป็นสังคมผู้สูงอายุค่อนข้างมากแต่ละปีมีผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยปีละหลายร้อยคนทีเดียว  ซึ่งเชื่อว่าหลายคนนั้นก็กำลังดูและผู้สูงอายุเองด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราอยากจะขอพูดถึง โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคใกล้ตัวชนิดหนึ่งที่เราควรศึกษาไว้สำหรับผู้สูงอายุได้รู้เท่าทันในเรื่องของโรคหลอดเลือดในสมองนะครับ  

อัตราการเกิด  

โรคหลอดเลือดในสมองนั้นเป็นโรคแรก ๆ ที่มีอัตราการเกิดในผู้สูงอายุค่อนข้างสูงซึ่งจากข้อมูลนั้นได้บอกไว้ว่าในแต่ละปีนั้นมีผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคนี่ที่ทั่วโลกนั้นเป็นผู้ป่วยรายใหม่ในจำนวน 15 ล้านรายต่อปี และในขณะเดียวกันก็มีกว่า 5 ล้านราย ที่จะต้องเสียชีวิตไปจากโรคนี้ด้วยเช่นกัน โดยประเทศไทยนั้นจะเจอ 1,800 ราย ต่อ แสนคน หรือให้คิดก็ประมาณ ร้อยละ 2 ที่จะพบ นั้นเอง ยิ่งประเทศไทยนั้นกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยด้วยโรคนี้จะต้องเกิดขึ้นมากขึ้นอย่างแน่นอน เพราะเป็นโรคที่มาพร้อมกับความแก่เลยนะครับ  

อัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง  

สำหรับเพศหญิงนั้นโรคหลอดเลือดในสมองนั้นเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิต รองลงมาจากสาเหตุการเสียชีวิตด้วยชีวิตจากโรคมะเร็งเท่านั้น จึงถือว่าเป็นโรคที่ค่อน้ขางพบได้ง่ายด้วยเช่นกัน เมื่อคนไทยเรากำลังจะเข้าสู่งสังคมผู้สูงอายุ การรู้อัตราข้อมูลเหล่านี้จะช่วยป้องกันให้เราเข้าใจในเรื่องของโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ได้มากขึ้นนะครับ  

โรคนี้อาการดูไม่ยาก  

โรคนี้นั้นจะมี 2 ภาวะนั้นคือ ภาวะเส้นเลือดในสมองแตก และ ภาวะเส้นเลือดในสมองตีบ เท่านั้นซึ่งทั้ง 2 แบบนั้นจะมีอาการที่คล้ายคลึงกันคือ ปากเบี้ยว แข้งขาอ่อนแรง พูดไม่รู้เรื่อง  ดังนั้นเมื่อเจออาการเหล่านี้ควรรีบพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเวลาเริ่มต้นนั้นจจะอยู่ที่ประมาณ 90 นาทีแรกคือช่วงเวลาที่สำคัญ เพราะถ้าหากว่าไปทันโอกาสที่จะหายนั้นมีสูงถึง 3 เท่า แต่ในช่วงเวลา 3 ถึง 4 ชั่วโมงนั้นจะมีโอกาสหายเหลอืเพียง 1.3 และ 1.4 เท่านั้น 

สาเหตุการเกิด  

โรคนี้นั้นเป้นโรคที่เรามักจะต้องเจอกันเกือบทุกคนเนื่องจากว่าการไม่ดูแลตัวเองโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ  โดยปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันได้นั้นคือ เรื่องของความดันโลหิต เบาหวาน การออกกำลังกาย การเลิกบุหรี่ อาหาร และ ความเคลียด ส่วนในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่เลี่ยงไม่ได้นั้นคือ อายุ เพศ กรรมพันจากโรคนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นด้วยเช่นกัน จึงทำให้เราไม่สามารถที่จะเลี่ยงจากสาหเหตุเหล่านี้นั้นเอง  

ดังนั้นนี้จึงเป็นข้อมูลที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าตัวเลขของผู้สูงอายุที่มีอัตราการเป็นนั้นยังสูงอยู่มากนะครับ และอัตราการเสียชีวิตเองก็ยังสูงอยุ่ด้วยเช่นกันดังนั้นคนที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนแล้วการไปตรวจเช็คสภาพของร่ายกายอาจจะขึ้นก็ได้นะครับจะได้ทำให้เรานั่นมั่นใจได้มากขึ้น แต่ถึงเราจะเช็คร่างกายไปแล้วโอกาสที่จะเกิดจากหลังจากการเช็คก็มีโอก่าสด้วยเช่นกัน